Prijzen inclusief BTW

Bij transacties met consumenten is de BTW gewoon onderdeel van de prijs. Dit betekent dat u alle bedragen inclusief BTW moet weergeven.
Deze regel is te vinden in artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting 1968.
Specifiek voor internettransacties wordt dat nog eens onderstreept in artikel 7:46c BW: tijdig voordat de koop op afstand wordt gesloten, moeten aan de wederpartij met alle aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand aangepaste middelen en op duidelijke en begrijpelijke wijze, de volgende gegevens worden verstrekt, … de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van de zaak;
Het is dus niet toegestaan om een consument een prijs exclusief BTW te melden, ook niet als u erbij zet dat de prijs exclusief BTW is.